Löökin strategia

Arvot

Arvotiimi tekee yhdessä

Helposti, laadukasta ja ravitsevaa - kokonaisedullisesti

Me Löökissä

Lööki ollaan me ja meidän keittiö. Sujuvasti ja kannattavasti valmistettua laadukasta ja ravitsevaa ruokaa isossa mittakaavassa.

Henkilöstö

 • Osaavaa ja jatkuvasti kehittyvää
 • Oikea määrä oikeissa tehtävissä
 • Avoin ja kannustava työilmapiiri

Tuotanto

 • Ammattitaitoinen hankinta
 • Optimoitu resurssien käyttö: raaka-aineet ja työ
 • Oikeat työmenetelmät ja -välineet
 • Tuote- ja työturvallisuus

Asiakaspalvelumme

Vuorovaikutteinen asiakaspalvelu ja myönteinen uudistuminen lisää asiakastyytyväisyyttä.

Asiakaspalvelumme

 • Yhteistyö tuotekehityksessä ja ruokalistasuunnittelussa
 • Ateriapalveluiden kokonaisprosessin hallinta
 • Asiakastyytyväisyys

Vastuumme

Hyvältä maistuvaa ja terveellistä ruokaa turvallisesti ja kannattavasti.

Vastuumme

 • Ravitsemuksellinen laatu
 • Kokonaisedullinen ja laadukas kokonaisuus omistaja-asiakkaille
 • Kannattava liiketoiminta
 • Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Aitoja makuja ja terveyttä!