Lohikeitto

Arvot

Rohkeasti

Saavutamme tuloksia toimimalla rohkeasti.

Pitämällä ja ylittämällä lupauksemme.

Innovoimalla ja johtamalla toimintaamme eteenpäin.

Vastuullisesti

Toimimme vastuullisesti sekä ympäristön että yhteiskunnan näkökulmasta.

Kannamme vastuun laadusta sekä palvelusta.

Yhdessä

Korostamme yhteistyön merkitystä.

Käymme avointa ja tavoitteellista vuoropuhelua henkilöstön, asiakkaiden sekä sidosryhmien kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategiset painopisteet

Tiedolla johtamisella kohti tavoitteita
Kehitämme digitaalisia järjestelmiä, ja haluamme olla toimialalla kehityksen aallonharjalla. Hyödynnämme alueen kattavaa verkostoa digitalisoinnin kehityksen tueksi, jotta saavutamme tavoitteemme.
Kattava sidosryhmätoiminta tukee onnistumistamme.
Kehitämme sopimusten hallintaa ja verkostoidumme laajasti, jotta löydämme parhaat mahdolliset kumppanit menestymisen tueksi edistämään kestävää kehitystä, sekä tuloksellista toimintaa.
Panostamme kumppanuuden syventämiseen, ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä kestävään kehitykseen
Innovoimme ja kehitämme tuotteitamme sekä palveluita kestävästi ja vastuullisesti asiakastarpeita vastaavaksi. Huomioimme ekologisuuden toiminnassamme, mm. hiilijalanjäljen mittaamisella. Panostamme toimitusketjun hävikin hallintaan. Otamme ravitsemuksessa sekä raaka-aineiden valinnassa entistä enemmän huomioon kestävän kehityksen tekijät. Huomioimme toiminnassamme uusiutuvan energian tuomat mahdollisuudet niin valmistuksessa kuin myös logistiikassa. Luomme paikallista arvoa ja lisäämme vastuullisuuden läpinäkyvyyttä.
Keittiöverkon määrätietoinen suunnittelu sekä kehittäminen, tulevaisuus huomioiden, tuo kannattavuutta pitkäjänteisesti
Haluamme jatkaa ja kehittää kumppanuutta myös tulevan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa. Tuomme aktiivisesti esille keittiöverkon kehittämiseen liittyvää asiantuntemustamme, omistajien päätöksien tueksi. Keskittämällä toimintoja varmistamme positiivisen kustannusrakenteen myös jatkossa.
Kehitämme aktiivisesti henkilöstön hyvinvointia sekä osaamista nykyaikaisilla käytänteillä.
Keskitymme strategiaan ja pidämme tavoitteet kirkkaana. Positiivisella johtamisella, esihenkilötyöllä sekä selkeällä ja johdonmukaisella viestinnällä varmistamme yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kartoitamme, koulutamme, osallistamme ja hyödynnämme olemassa olevaa osaamista ja luomme kehityspolkuja. Selkiytämme työohjeita sekä tavoitteita. Kehitämme kannustusjärjestelmiä, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamisessa.
Hillopurkki
porkkananvarret